تبلیغات

مهندسی برق - آزمایشگاه تقویت کننده عملیاتی

آزمایشگاه تقویت کننده عملیاتی

آزمایشگاه تقویت کننده عملیاتی

آزمایش 1-1 :منبع جریان ساده
آزمایش 1-2 :منبع جریان مستقل از بتا های بزرگ
آزمایش 1-3 :منبع جریان مستقل از بتا های کوچک
آزمایش 1-4 :منبع جریلن مستقل از vcc
آزمایش 1-5 :منبع جریان مستقل از ولتاژ بیس و امیتر
آزمایش 2-1 :تقویت کننده تفاضلی
آزمایش 2-2 :تقویت کننده تفاضلی با استفاده از منبع جریان
آزمایش 2-3 :تقویت کننده حالت مشترک
آزمایش 2-4 :تقویت کننده در حالت تفاضلی
آزمایش 3-1 : offset گیری
آزمایش 3-2 :بررسی dc مدار تقویت کننده
آزمایش 3-3 :تقویت کننده معکوس کننده
آزمایش 3-4 :تقویت کننده غیر معکوس کننده
آزمایش 3-5 :مقایسه کننده
آزمایش 3-6 :مبدل سینوسی به مربعی
آزمایش 3-7 :جمع کننده
آزمایش 3-8 :تفریق کننده
آزمایش 3-9 :یکسو کننده نیم موج
آزمایش 3-10 :مشتق گیر
آزمایش 3-11 :انتگرال گیر
آزمایش 3-12 :تقویت کننده لگاریتمی

تهیه کننده :مهندس علی محمد پور
سلیت منبع :www.ir-micro.com

دانلود

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 15 مهر 1389    | توسط: asad kavir asad kavir    | طبقه بندی: جزوات برق،     | نظرات()