تبلیغات

مهندسی برق - منابع پیشنهادی کنکور ارش

منابع پیشنهادی کنکور ارش

بیان تجربیات رتبه های برترکنکورارشدمهندسی برق: (کنکور90)

**منابع مورد استفاده جهتآمادگی کنکور ارشد مهندسی برق):
 ]* منابع پیشنهادی برتر- ارشد مهندسی برق- کنترل )– قدرت-ماشین الکتریکی و مخابرا¬ت-سیستم- الکترونیک-سیستم دیجیتال:
 (*معرفی جزوات و کتاب های کنکوری):+*(کتاب های مرجع دانشگاهی):


*ریاضی مهندسی:(*مرجع:کتاب اروین کرویت سینگ ترجمه دکترشیدفریا عالم زاده)*جزوه دستنویس ومتن کتاب مهندس کریمی و*جزوه دستنویس و2کتاب درس و تست کنکور دکتر معتقدی(پارسه) +*کتاب دکتر حاجی جمشیدی(پوران پژوهش). (سایر:*کتاب مدرسان شریف:مهندس نامی و شفیعی).

 *معادلات:(*مرجع:کتاب دکتر نیکوکار)*جزوه دستنویس کلاسی استاد آقاسی وکتاب او+*جزوه دستنویس و2کتاب درس وتست کنکوردکترمعتقدی +*کتاب جامع معادلات راهیان ارشد (دکتر خداکرمی).
*آمارمهندسی:*(مرجع: کتاب دکترنیکوکار)(*ویژه:*جزوه دکتر ایوزیان وکتاب او(صنایع)+ **جزوه دستنویس وکتاب دکترطورانی(برق)(پارسه) +*کتاب(دکتر جعفری)-مدرسان شریف +*کتاب مهندس هنری +*کتاب تست دکتر نیکوکار.
*-خلاصه مباحث اساسی ارشد –ریاضیات(ری. مع .آم)- پردازش.
*مدار1و2:(*مرجع طرح سوال:*تمرینات کتاب(دسور):*دکتر جبه دار)*(متن هیت: ترجمه دیانی+تمرینات کتاب جبه دار)*برای شروع مطالعه جزوه دکتر عبدالعالی پارسه+*جزوه دکتر ملک محمد و*جزوه مهندس کهن+ *پوران(دکترزرگر)+ پردازش(دکتردلیروی فرد) +جهش(دکترمتدین) +**راهیان ارشد(مهندس تقوی) . (سایر:مدرسان شریف:مهندس نامی)و(***کتاب رهیافت دکتردیانی).

*کنترل خطی:(*مرجع:*کتاب دکتر خاکی صدیق-اوگاتا ترجمه دیانی-نایس)(دو کتاب اوگاتا ونایس و*بویژه نایس بسیار مورد توجه*استاد دکتر جبه دار*(طراح سوال کنترل ومدار) آزمون ارشد است.*1-پارسه(دکترجاهد مطلق) + جزوه یا کتاب*دکترسجادیان+پردازش(کا� �ران خسرویان)+(2-کتاب*راهیان ارشد(درس-نکته +تست)+3-*کتاب آریازبرادرانی(درس-نکته+تست))(***سایر:کتاب رهیافت دکتردیانی).
*تجزیه سیگنال:*جزوه مهندس کهن+(*مرجع طرح سوال:*حل تمرینات کتاب اپنهایم ترجمه دیانی یا *کتاب رهیافت دکتر دیانی) +*کتاب پارسه (دکترصائب)+2کتاب مهندس مومن زاده(پوران و...)+پردازش+راهیان ارشد.

*ماشین1و2:(*مرجع:*کتاب بیم بهاراترجمه دکترلسانی+پی سی سن)*مدرسان شریف+سنجش تکمیلی(*دکترلسانی)+*جزوه مهندس براتی(کنکور88)+ مهندس انتصار+*پردازش(دکتر متین مشکین) +راهیان ارشد.

*الکترونیک1و2 :(*مرجعسطح1-***متن ومسائل کتاب سدرا ترجمه دیانی +متن وبویژه حل تمرینات آخر فصل ***کتاب دکتر رضوی) یا (سطح2- **متن کتاب دکترمیرعشقی +متن وسوالات جلد2 کتاب دکتر شفیعی+)-*جزوه وکتاب (پوران) دکتراشرفیان+* دکترلطیفی(پارسه)+(***کتاب رهیافت دکتردیانی) +تست راهیان ارشد.(سایر:کتاب مدرسان شریف).

*الکترومغناطیس:(*مرجع:چنگ وتمرینات کتاب دکتر صفایی-نشرصنعتی اصفهان)*برای شروع مطالعه جزوه دکتر عبدالعالی پارسه+*جزوه درس وتست دکتراشرفیان+(*** کتاب رهیافت دکتردیانی) + پردازش(دکترطاهری) +کتاب(دکترشفیعی)مدرسان شریف +راهیان ارشد.*(جزوه مهندس باغستانی)

*بررسی1:(*مرجع:کتاب هادی سعادت ترجمه احد کاظمی)*جزوه مهندس براتی(کنکور88 )+مهندس انتصار(نصیر+پارسه)+*کتاب مدرسان شریف +*جهش(دکترصدیقی) +*پردازش+*راهیان ارشد.

*زبان":(*لغات504+تافل+(*کتاب زبان تخصصی سمت))+2کتاب وجزوه پارسه +*کتاب سنجش تکمیلی+(زدن**تست های سال های گذشته کنکور سراسری در پوران و راهیان ارشد.)

 (***کتاب 3جلدی.(***مجموعه سوالات کنکور ارشد مهندسی برق -(نشردانشگاه تهران) -67 تا به حال).+**مجموعه سوالات کنکور ارشد مهندسی برق-آزاد.))

(***وشرکت در کنکورهای آزمایشی (پارسه).

(**تذکر:مطالعه عمده(* کتاب های مرجع)**صرفا درطی دوران دانشجویی توصیه می شوند!!!)(ولاغیر!!!)...

(***توجه:حل تمرینات کتاب های رهیافت- دکتردیانی درطول ترم تحصیلی مربوطه و تابستان *اکیدا توصیه میشود!!!)

(**منظور از جزوه دستنویس:جزوه کلاس حضوری استاد در موسسه آمادگی کنکور ارشد برق است.)*(دوره آموزشی تابستان- یا پاییز).[/--------------------------------------------


ریاضیات مهندسی و معادلات دیفرنسیل معتقدی : جزوه + کتاب درس + کتاب تست عالیه .

جزوه‌ : خلاصه درس هست اما خیلی مفید .

کتاب درس : تشریح کامل تر درس هست + تست های تالیفی مهم

کتاب تست :حل تشریحی و کامل تست های سال های اخیر .
.................................................. .................................................. ......

مدار ملک محمد : من نظر مساعدی ندارم . مدار درسی نیست که یه جزوه ( هر چند خوب )

بخواد جوابگو باشه ........ کسایی که 2 جلد پوران و خوندن خیلی موفق نبودن چه برسه به

جزوه...

مدار راهیان ارشد = 2 جلد راهیان ارشد تالیف مصطفی تقوی کنی خیلی عالیه .

مدار پوران پژوهش = 2 جلد پوران هم خوبه درس کاملی داره .

اما مدار راهیان ارشد فوق العادست .
.................................................. .................................................. ......

کنترل آریاز = برای تست های سال های اخیر خوب نیست یعنی کفایت نمی کنه .

برای درس کنترل حتما باید از منبع استفاده کرد . منابع خوب خاکی صدیق یا اوگاتا

بازم می گم کنترل آریاز کتاب خوبی بود اما دیگه برای این چند سال کفایت نمی کنه .

کنترل پارسه جاهد مطلق یا پردازش کامران خسروانی خیلی خوبه .
.................................................. .................................................

ماشین = از بین کتب موجود کتاب پردازش بهتر از بقیه هست . خوبه

اما کسی که پایه ماشین خوبی نداره ک


نوشته شده در تاریخ شنبه 17 مهر 1389    | توسط: asad kavir asad kavir    | طبقه بندی: کنکور و تحصیلات تکمیلی،     | نظرات()