تبلیغات

مهندسی برق - جزوات مهندسی برق شرکت ملی گاز ایران

جزوات مهندسی برق شرکت ملی گاز ایران

از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:

لینک دانلود

کلیدهای فشار قوی

از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:

لینک دانلودصول کار شیرهای کنترل

از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:

لینک دانلودنقشه کشی برق

از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:

لینک دانلود

اتصال زمین الکتریکی و حفاظت

از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:

لینک دانلود

ماشینهای الکتریکی

از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:

لینک دانلود

الکترونیک 1

از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:

لینک دانلود

عیب یابی کابل

از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:

لینک دانلود

تکنولوژی فیلدباس

از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:

لینک دانلود

مبانی PLC

از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:

لینک دانلود


شناخت روشهای بازرسی مولدها، مصرف کننده ها و ...

از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:

لینک دانلود

حفاظت ژنراتور

از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:

لینک دانلودسیستمهای حفاظتی مولدها، تجهیزات و ...

از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:

لینک دانلود

برق صنعتی

از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:

لینک دانلود

دستورکار آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی

از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:

لینک دانلود

میکروکنترلر 1

از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:

لینک
دانلود

دستگاههای اندازه گیری الکتریکی

از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:

لینک دانلود

ترنسفورماتورهای روغنی و تجهیزات مربوطه

از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:

لینک دانلود

اصول سیستمهای کنترل 1

از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:

لینک دانلود


اصول سیستمهای کنترل 3

از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:

لینک دانلود

الکترونیک صنعتی 1

از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:

لینک دانلود

اصول اولیه الکتریسیته

از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:

لینک دانلود

رله های حفاظتی

از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:

لینک دانلود

تاسیسات برق

از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:

لینک دانلود

تولید و توزیع نیرو

از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:

لینک دانلود
جزوات درسی رشته مهندسی برق
  1. جزوه اندازه گیری شماره ۱ لینک برای دانلود
  2. جزوه اندازه گیری شماره ۲ لینک برای دانلود
جزوه آموزشی AVR لینک برای دانلود

جزوات درسی رشته مهندسی برق جزوه بررسی سیستم های قدرت لینک برای دانلود


جزوات درسی رشته مهندسی برق
  1. جزوه الکترونیک ۳ لینک برای دانلود
  2. جزوه الکترونیک ۲ لینک برای دانلود

جزوات درسی رشته مهندسی برق
  1. جزوه مبانی برق لینک برای دانلود
  2. جزوه مدار منطقی شماره ۱ لینک برای دانلود

جزوات درسی رشته مهندسی برق
  1. جزوه مدارهای الکتریکی لینک برای دانلود
  2. جزوه مدار منطقی شماره ۲ لینک برای دانلود
  3. جزوه آموزشی PLC لینک برای دانلود
  4. جزوه ریاضی مهندسی لینک برای دانلود

جزوات درسی رشته مهندسی برق دانلود جزوه های انواع نیروگاهها

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 15 مهر 1389    | توسط: asad kavir asad kavir    | طبقه بندی: جزوات برق،     | نظرات()