فهرست دستور كار ازمایش:
آزمایش1:اندازه گیری با اسیلوسكوپ
آزمایش2:پاسخ فركانسی مدار های RC
آزمایش3: پاسخ فركانسی مدار هایRLC
آزمایش4: پاسخ گذرای مدارهای RLC
آزمایش5: اندازه گیری امپدانس دداخلی یك منبع
آزمایش6: تطبیق امپدانس


نویسنده ی گزارش: یاشار برادران شكوهی
سایت منبع :www.eca.ir

دانلود

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 15 مهر 1389    | توسط: asad kavir asad kavir    | طبقه بندی: جزوات برق،     | نظرات()